Podmínky, které ovlivní schválení hypotéky

Hypotéka patří mezi jeden z nejoblíbenějším úvěrových produktů. Využívá se k financování vlastního bydlení a každý rok si o ní zažádá tisíce Čechů. Jak ale vlastně taková hypotéka funguje a které podmínky je zapotřebí splnit pro její schválení? Kde dostaneme nabídku na nejlevnější hypotéku?

klíč od domu

Ještě donedávna byly banky natolik štědré, že nabízely celých 100% hypotéky. Nyní je vše o poznání složitější. Podmínky spotřebitelských úvěrů se mění s každou novelou spotřebitelského zákona, naposledy tomu bylo na začátku roku 2020, kdy česká národní banka reagovala na propukající celosvětovou pandemii koronaviru. Jaké jsou tedy aktuální podmínky nyní?

 

Do jisté míry se podmínky pro získání hypotečního úvěru mění v závislosti na poskytovateli, všechny bankovní domy však spadají pod Českou národní banku. Ta však uvádí základní podmínky pro získání úvěru, které jsou pro všechny poskytovatele neměnné.

 

  • Příjem

Aby bylo možné jakýkoliv úvěrový produkt bez problémů splácet, je zapotřebí pravidelný měsíční příjem. Jinak řečeno, příjem musí být v takové výši, aby žadatel mohl obstarat své základní potřeby a ještě mu zbylo dostatek financí na splácení úvěru. Konkrétní výše stanovená není, ta se odvíjí od výše hypotéky, úroku a sjednaných podmínkách.

dlužná částka

Česká národní banka ale doporučuje, aby splátky úvěru tvořily maximální 50% z měsíčního příjmu domácnosti. Pokud budou tvořit větší část, dříve nebo později by tato skutečnost mohla vést k finančním problémům.

 

  • Bonita

Pro získání jakéhokoliv úvěrového produktu je rozhodující bonita. Tu ovlivňuje celá řada faktorů v čele s výší příjmů, záznamů v registrech dlužníků nebo dalšími závazky, které musíte splácet. Bonita je údaj, který je pro banku nesmírně důležitý a rozhoduje zda, na úvěr žadatel nakonec dosáhne či nikoliv. Nedá se jen tak vypočítat, jedinou možností jak svou bonitu ověřit, je požádat svou banku případně hypotečního poradce.