Podmínky pro získání hypotéky

Hypoteční úvěr na bydlení každoročně do bank i nebankovních společností přiláká tisíce Čechů. Zatímco ještě donedávna bylo možné žádat o celým 100% hypotéky, dnešní podmínky už tento vstřícný krok neumožňují. Podmínky se stále častěji mění a může za to i aktuální koronavirová krize, která ekonomiku celosvětovou ekonomiku do značné míry zasáhla. Právě na začínající pandemii reagovala Česká národní banka, která podmínky úvěrů upravuje.

 

podpis smlouvy

 

Základní podmínky upravuje právě Česká národní banka, pod kterou spadají všechny bankovní subjekty a jejími nařízeními se tak musí řídit. Nebankovní společnosti to mají v tomto ohledu o poznání benevolentnější, i oni však musí dodržovat jakýsi základní kodex pravidel. Základní pravidla pro banky i nebankovní společnosti jsou tedy pevně nastavené, poskytovatelé si k nim ale mohou přidat další, aby měly co největší jistotu.

 

úroková sazba

 

Možná se teď ptáte, jak získat hypotéku? Obecně je zapotřebí splnit několik základních podmínek, které jsou vesměs u všech poskytovatelů neměnné. Každý s poskytovatelů ale k žadatelům přistupuje individuálně. Zatímco v některých bankách může být velmi složité na hypoteční úvěr dosáhnout, u jiných společností to půjde přeci jenom snáz.

 

Minimální a maximální věková hranice

Minimální věková hranice pro získání jakéhokoliv úvěrového produktu je v České republice 18 let. Horní věkovou hranici už zákon nijak blíže nespecifikuje, a proto je povětšinou na interních pravidlech dané banky.

 

Česká národní banka však ve svých nařízeních specifikuje horní věkovou hranici, do které by ml být úvěr placen. Ta se v současné době pohybuje kolem 65 let. Důležitou roli zde hraje i výše měsíčního příjmu, která musí být adekvátní k délce splácení, ale také výše hypotéky. Čím dříve o hypotéku tak požádáte, tím větší šanci budete mít na její kladné vyřízení.