Jak na funkční web

Základem všeho je správné a komplexní nastavení stránek . Velké množství webů je propracované do nejmenšího detailu, ale chybí jim to hlavní – myšlenka na čtenáře. Pokud nás web při prvním kliknutí vizuálně i informačně zahltí, mozek má jen jeden pud – utéct co nejrychleji pryč a obsah přestáváme vnímat.
webdesign a muž.jpg
Tedy, vždy platí, že v jednoduchosti je krása. Přinejmenším při první návštěvě webu chce čtenář vidět, stručné, jasné a pro něj relevantní informace. Máte obchod? Tak to chce vidět, kde, kdy jste, co nabízíte, jak se k vám dostane, případně, už někde bokem, váš ceník a kontakt. Jste datový analytik. Výpis vámi nabízených služeb s vypovídající ilustrací je to nejlepší, co můžete udělat.
Správné členění do kategorií, záložek, složek, je klíčové. Nemělo by jich být příliš mnoho, stručnost je klíčem k úspěchu. Své básnické střevo můžete pustit z řetězu jinde, na obchodním webu člověka jen odradíte. Snažte se především o to, aby se záložky nedublovaly, aby hned před kliknutím bylo jasné, kam se člověk dostane a jakou informaci tam uvidí. Zákazníka rozčílit nechceme!
Pokud přeci jen stručnost není vaše silná stránka, anebo je pro vaši činnost relevantní se k některým otázkám vyjadřovat podrobněji, jednu záložku zasvěťte blogu. Blog je naopak místo pro články, často i velmi dlouhé. Kdo bude chtít, může si počíst, ostatní tuto část stránek můžou bez nejmenších výčitek vynechat.
webdesign.jpg
Co na nás zapůsobí ještě více než správně zpracovaná textová část? Vzhled stránky! Tady především, pokud neovládáte grafickou práci, je vhodné si někoho zaplatit. Trend směřuje k jednoduchosti a přehlednosti, takže práce to nebude tak složitá. Zároveň s tím souvisí – vyvarujte se hudby při příchodu na stránky a věcí, které se dlouho načítají. Většinu lidí to ruší. Zároveň svůj web přizpůsobte i pro mobilní zařízení.