Business se stářím

Ať se to nyní zdá jakkoli přitažené za vlasy, velké rezervy a potenciál na úspěch je právě v nabídce služeb a péče o staré a nemohoucí lidi, včetně jejich ubytování, ošetřovatelské péče, úklidu, vaření a všeho ostatního, co staří lidé potřebují pro svůj kvalitní a spokojený život. Jak je to možné? Tak se rozhlédněte, podívejte se na statistiky průměrného věku obyvatel, porodnost a průměrného věku života lidí v jednotlivých zemích.

noviny business

I u nás jsou již dnes domovy a pečovatelské služby pro seniory přetížené, musejí klienty odmítat, protože jim nestačí kapacity a o místo v domově důchodců je nutné žádat několik let předem. Proč tomu tak je? Protože mladí lidé se rozhodují pro založení rodiny ve vyšším věku, než dříve, mají půjčky a hypotéky, k tomu malé děti a není v jejich silách věnovat dostatečnou péči svým seniorům, protože běhají zapřažení mezi dětmi a prací, aby své půjčky byli schopni splácet. Nemají zkrátka čas na péči o starou matku či otce, kteří bývají nemocní a jejich stav vyžaduje neustálou péči a dozor, aby neudělali nevědomky žádné škody na majetcích dětí či sobě.

Je nutné navýšit počet kvalitních míst v oblasti péče o seniory v zřízeních pro seniory, i služby, které pomohou zjistit péči o seniora v jeho rodině a domácím prostředí, v době, kdy děti jsou v práci. Obyvatelé většiny zemí stárnou, proto je to opravdu na místě, začít budovat tento business, který má přínos pro všechny zúčastněné strany. Samozřejmě za přijatelné ceny, v co nejvyšší kvalitě a odbornosti. 
přenos krabic

A jak jste na tom s časem Vy, zvládnete chodit do práce, finančně zajišťovat rodinu a ještě se doma starat o seniora například s demencí či jinou stařeckou nemocí? Je to smutné, ale bohužel většina lidí, si to nemůže dovolit, zůstat se seniorem doma a starat se o něho na plno tak, jak potřebuje senior a ještě zajistit rodinu finančně.